Allmänna villkor

Priser

Vid beställning via webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

Du kan betala på sätt som anges på webbplatsen. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Sportlala förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller du inte godkänns för det valda betalsättet.

Reklamation

Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ber vi dig att kontakta vår kundservice snarast möjligt, dock alltid inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att du märkt felet ska alltid anses ha lämnats inom skälig tid. Om anmälan inte görs inom skälig tid, såsom anges ovan, kan Sportlala inte ta ansvar för felet.

Vi står självklart för fraktkostnaden tillbaka vid felleveranser samt defekta varor. Bristfälliga eller transportskadade varor ersätts om möjligt med ny vara. Om vi inte kan erbjuda en likvärdig produkt, återbetalas pengarna till fullo, inklusive frakt- och returkostnad.

Reklamerar du inte inom tre år från det att du har tagit emot varan, förlorar du helt rätten att åberopa felet.

Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Vid reklamation

 1. Kontakta oss först för att erhålla en fraktsedel så slipper du stå för frakten.
 2. Ladda ner retursedeln här.
 3. Skriv ut denna retursedel (sida 1 och 2) och fyll i kontaktuppgifter samt returorsak.
 4. Adressen står på sida två. Klipp ut adressen och sätt fast på paketet.
 5. Returnera försändelsen och medsänd denna retursedel.
 6. Utbetalning sker efter att vi mottagit produkten, granskat och registrerat den.

Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

 1. varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
 2. varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder och liknande produkter);
 3. en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;
 4. ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
 5. digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

Genom att du accepterar dessa villkor samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

Om du vill ångra ett köp som gjorts via webbplatsen ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Sportlala.

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Sportlala. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Sportlala enligt de metoder och anvisningar som anges på nedan.

Vid åberopande av ånggerrätt

 1. Ladda ner retursedeln här.
 2. Skriv ut denna retursedel (sida 1 och 2) och fyll i kontaktuppgifter samt returorsak.
 3. Adressen står på sida två. Klipp ut adressen och sätt fast på paketet.
 4. Returnera försändelsen, medsänd denna retursedel.
 5. Utbetalning sker efter att vi mottagit produkten, granskat och registrerat den.

Sportlala betalar snarast tillbaka beloppet som du har betalat för varan, dock senast inom 14 dagar från och med det datum ditt meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Sportlala får dock vänta med återbetalningen tills Sportlala tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Leveranskostnader återbetalas ej. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som ska återbetalas har Sportlala rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Om den returnerade varan ej uppfyller ovannämnda krav så kommer vi att sända tillbaka varan till dig och debitera dig 250 kronor för frakt- och extra hanteringskostnader.

Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. För försändelse som inte lösts ut eller avbeställts, utan gått i retur till Sportlala, debiteras en avgift om för närvarande 150 kr för att täcka våra omkostnader.

Bytesrätt

Eftersom Sportlala endast tillhandahåller kampanjer som både är tids- och volymbegränsade är det inte möjligt att byta varor.

Återbetalning

Kampanjkoder återbetalas inte.

Vi vill även uppmärksamma att det i vissa fall kan ta någon bankdag från det att Sportlala gjort överföringen, innan pengarna kommer in på ditt konto.

Frakt

Vad kostar frakten?

Vi har ett fast pris på 49kr.

Vad är det för leveranstid?

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella kampanjsidan.

Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket?

Om ett paket inte hämtas ut inom 14 dagar från att det har anlänt på hämtningsplatsen så skickas det i regel tillbaka till SPORTLALA. Om detta beror på att du som kund har valt att inte hämta ut paketet så tillkommer en avgift på 150 SEK. Därför är det väldigt viktigt att du har angivit rätt telefonnummer och adressuppgifter så att paketet inte skickas tillbaka på grund av detta.

Kommer varan till min brevlåda eller måste jag hämta ut den?

Varor som är tillräckligt små för att skickas som brev kommer till ditt brevinkast. Varor som är större skickas som paket till närmsta postutlämningsställe. Du blir då aviserad via SMS när ditt paket finns att hämta ut. Har du inte hämtat ut din försändelse efter 7 dagar skickar posten en brevavisering till din angivna leveransadress.

Jag fick ett meddelande om att min beställning finns klar att hämtas, men kan dessvärre inte hämta ut det i tid. Går det att förlänga liggtiden på ett paket?

Det går bra! Kontakta vår kundservice så hjälper de dig vidare. Observera att vi debiterar en avgift på 150kr per försändelse. Detta på grund av administrativa kostnader från logistikfirman.

Vad gör jag om en vara är felaktig, defekt eller saknas när jag packat upp min försändelse?

Åberopande av ångerrätt och reklamationer beskrivs under Köpvillkor.
Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa rekommendationer från den svenska organisationen för reklamationer inom handel, Allmänna Reklamationsnämnden.

Att handla till Norge

Vad kostar frakten?

För varor upp till 32 kg kostar frakten inkl. utkörning 120 SEK.

Notera dock att för adresser belägna norr om Bergen tillkommer en avgift om 90 - 110 SEK som debiteras direkt från vår fraktpartner UPS.

Tillkommer det några ytterligare avgifter?

Vår fraktparter UPS förskottsbetalar tull och moms till de norska myndigheterna för att underlätta och påskynda hanteringen.

För detta tar UPS en avgift om 3% av ordervärdet eller lägst 155 SEK.

Denna avgift samt norsk tull och moms debiteras direkt från UPS.

Ångerrätt och reklamationer

Åberopande av ångerrätt och reklamationer beskrivs under Köpvillkor..

Sekretess

Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till oss i samband med att du blir medlem hos Sportlala eller köper något via Internet/postorder från Sportlala används för att Sportlala ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig och i övrigt ge dig god service. Härvid avses t.ex. att leverera varor som du beställt, avisera paketleverans via SMS, komma i kontakt med dig om det uppstår problem vid leverans och utföra kreditkontroll vid behov. Som medlem godkänner du även att personuppgifter får användas av Sportlala för marknadsföringsändamål. Det kan handla om att vi skickar information om Sportlala och andra erbjudanden för marknadsföringsändamål till dig. Som ett led i att kunna ge dig relevanta erbjudanden och information kan Sportlala komma att analysera dina personuppgifter.

Aktivators AB är personuppgiftsansvarig och hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och EU Direktivet 95/46/EC. Aktivators AB:s dotterbolag kan komma att agera som personuppgiftsbiträden på uppdrag av moderbolaget. I förekommande fall lagras uppgifterna i Sverige och behandlas inom koncernen, innebärande att uppgifterna kan samköras med andra register och lämnas till andra bolag inom Aktivators AB:s koncern, även utanför EES-området.

Aktivators AB kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part för marknadsändamål. Uppgifter kan däremot komma att vidarebefordras till tredje part uteslutande i syfte att Sportlala ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Sportlala vidarebefordrar t.ex. adressuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att Sportlala använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex. utskick av katalog, nyhetsbrev eller erbjudanden). Du kan kontakta oss per e-post till support@sportlala.se.

Cookies

Sportlala använder cookies på sin webbplats för att se till att vi kan utföra de tjänster som du förväntar dig när du besöker webbplatsen. När du i framtiden besöker vår webbplats eller när du öppnar ett e-postmeddelande från oss kan Sportlala få tillgång till cookies som finns lagrade på din dator.

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator ber vi dig gå igenom instruktionerna i din webbläsare genom att klicka på Hjälp i webbläsarmenyn. Om du raderar våra cookies eller inte tillåter framtida cookies så kan detta resultera i att du inte får tillgång till eller inte kan använda vissa områden eller funktioner på vår webbplats.