hamburger
Fri frakt
Handla för 700kr och få fri frakt
hamburger

Sekretess

PERSONUPPGIFTSPOLICY SPORTLALA

Aktivators AB, 556920-8837, (”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi ger dig tillgång till Sportlalas sida, en webbsida och tjänst där du som medlem får erbjudanden från ledande och mindre leverantörer inom flera kategorier men fokus på sport. (”Tjänsten”).

Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

Ändamål

För att administrera ditt medlemskonto

Behandlingar som utförs

 • Skapa ett användarkonto med tillhörande användar-ID.
 • Återställa ditt lösenord om du har glömt det.
 • Spara produkter du är intresserad av och liknande underlättande åtgärder

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kön
 • Användar-ID
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer (frivilligt)
 • Adress
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Lösenord
Laglig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap i Sportlala. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt medlemsvillkoren. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig medlemskap.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst tre månader efter att du meddelat oss att du inte vill vara medlem hos Sportlala

Ändamål

För att kunna hantera köp eller beställningar som du gör.

Behandlingar som utförs

 • Leverera produkterna till dig samt avisera.
 • Hantering av betalning (enbart om du väljer att göra det via faktura).
 • Hantering av eventuella reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Användar-ID
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer (om du har valt att betala mot faktura)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation, dvs vilken vara som du har beställt och vart varan ska levereras.
 • Användaruppgifter du angett i ”Mina sidor”.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig medlemskap.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Ändamål

För att kunna skicka skräddarsydda erbjudanden till dig.

Behandlingar som utförs

 • Analys av uppgifterna nämnda till höger för att bedöma vilka produkter du på individnivå är intresserad av och därefter skicka dig erbjudanden.
 • Sortera in dig i olika kundsegment baserat på uppgifterna till höger, dvs. att vi försöker kategorisera dig utifrån vad personer med liknande intressen och användning av Tjänsten har gillat.
 • Hantering av betalning (enbart om du väljer att göra det via faktura).
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kön
 • Användar-ID
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köphistorik
 • Information genererat från hur du har använt Tjänsten (vart du har klickat, hur du loggat in, vilka produkter du har tittat på och hur länge du tittat på produkterna)
 • De intressen som du har angett i samband med upprättande av kontot eller senare tillagda i ”Mina sidor”
Laglig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap hos Sportlala. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt medlemsvillkoren. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig medlemskap.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst tre månader efter att du meddelat oss att du inte vill vara medlem i vår shoppingklubb.

Ändamål

För att förbättra vår service, vårt talsvar och för att utbilda våra medarbetare.

Behandlingar som utförs

 • Analysera din korrespondens med oss via e-post.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Användar-ID
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Den korrespondens du har med oss
 • Tekniska uppgifter om den utrustning du använt (modell av telefon, dator, operativsystem etc.)
Laglig grund: Berättigat intresse att erbjuda dig bättre service. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att erbjuda dig bättre service.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst trettio dagar från att personuppgifterna samlats in.

Ändamål

För att marknadsföra Tjänsten och liknande tjänster efter att ditt medlemskap upphört

Behandlingar som utförs

 • Utskick av erbjudanden och nyhetsbrev via e-post och SMS.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
Laglig grund: Berättigat intresse att kunna marknadsföra våra produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Du har alltid möjlighet att när som helst ange att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att säga upp prenumerationen.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst 12 månader efter att du valt att inte längre vara medlem.

Ändamål

För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

Behandlingar som utförs

 • Behandling som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Den korrespondens du har med oss
 • Uppgifter om dina köp
Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och för en tid om 36 månader därefter.

Ändamål

För att förhindra missbruk och bedrägeriförsök och för att upprätthålla ett aktuellt medlemsregister

Behandlingar som utförs

 • Korsreferera dina kontaktuppgifter och ditt personnummer med andra användare för att säkerställa att inga fler konton är skapade med dina uppgifter.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, webbläsare och upplösning)
Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Om det inte föreligger en rättslig förpliktelse är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att förhindra missbruk av Tjänsten eller förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst 36 månader efter att de samlats in.

Ändamål

För att förbättra Tjänstenr

Behandlingar som utförs

 • Analys av hur du som användare använder Tjänsten, vart du klickar och hur länge du stannar på vissa sidor.
 • Anpassa Tjänsten genom att ändra användargränssnittet och redigera informationsflödet så att de funktioner som används mest får större utrymme.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Kön
 • Information genererat från hur du har använt Tjänsten (vart du har klickat, hur du loggat in, vilka produkter du har tittat på och hur länge du tittat på produkterna)
 • Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, webbläsare och upplösning)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Korrespondens mellan oss
 • Uppgifter om dina köp
Laglig grund: Berättigat intresse att erbjuda dig en bättre Tjänst. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att erbjuda dig en kontinuerligt bättre Tjänst baserat på hur Tjänsten faktiskt används.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas för en tid om 36 månader efter att de samlats in.

Ändamål

För att kunna utföra behandlingar nämnda i denna policy.

Behandlingar som utförs

 • Överföra de kategorier av personuppgifter nämnda i denna policy till leverantörer av IT-system som driftar vår IT-miljö, t.ex. när vi sparar dina uppgifter i molnet, eller till leverantörer av marknadsföringstjänster för att marknadsföra erbjudanden till dig.

Kategorier av personuppgifter

 • Samtliga kategorier av personuppgifter tidigare nämnda i denna personuppgiftspolicy
Laglig grund: Berättigat intresse att kunna utföra behandlingarna i policyn. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna utföra de behandlingar som nämns i policyn.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas så länge behandling faktiskt utförs enligt några av lagringsperioderna som anges i denna policy.

COOKIES

Vad är cookies?

Sportlala använder sig av s.k. "cookies". Cookies är mindre textfiler som sparas i minnet hos din webbläsare. Dessa filer kan innehålla exempelvis ditt valda språk eller andra värden på inställningar på sidan som din webbläsare kan återförse oss med när du besöker sidan igen efter tidigare besök. Detta beror även på livlängden på cookies

Vad använder vi för cookies?

Det finns två kategorier av cookies som vi använder oss av.

Den ena är funktionella cookies som innebär generell funktionalitet på sidan. Utan dessa cookies blir Sportlala begränsad på så vis att det inte går att handla, bli medlem eller navigera sidan fullt ut.

Den andra är frivilliga cookies som används för att genomföra användaranalys av sidan för att ge en bättre användarupplevelse med mer relevant innehåll samt marknadföring som används för att förhindra att vi skickar onödig information till dig.

Att blockera cookies

Du kan välja att blockera specifikt "frivilliga cookies" genom att neka våran förfrågan att spara dessa cookies eller navigera till denna länk för att välja om du vill blockera dessa cookies eller inte.

Du kan även välja att blockera alla cookies genom inställningarna på din webbläsare. Detta kommer göra så att inga cookies kommer skapas i din webbläsare. Detta kan i sin tur leda till en sämre användarupplevelse samt att tillgången till generella funktioner så som skapa konto, logga in och genomföra köp kommer att sluta fungera.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifterna kan vi få in på två sätt

- Då du själv lämnar personuppgifterna vid kontakt med oss.

- Då en vän bjuder in dig att bli medlem hos Sportlala genom funktionen ”bjud in vän”.

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. logistikföretag för transporter av varor du köpt, IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:

- Begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);

- Att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;

- invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;

- Få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och

- Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst under ”Mina sidor” få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss på:

GDPR@sportlala.se

Sportlala

Skeppsbron 5

411 21, Göteborg

Cookies

Vi värnar om din integritet, därför har du möjlighet att påverka hur vi hanterar cookies åt dig när du besöker Sportlala. Vi använder cookies för funktionalitet, statistik, marknadsföring samt för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer